De stichting

Officieel staat de stichting te boek als Stichting Vrienden van Leonardoonderwijs Burgerschool Dokkum. In het dagelijks gebruik omschreven als ‘Stichting Vrienden van Leonardo Dokkum of afgekort als SVvLD. De stichting is opgericht in 2011.

Ouderbijdrage

Voor de extra kosten die het HB onderwijs met zich mee brengt zoekt de stichting sponsoren. De stichting draagt bijvoorbeeld bij aan de kosten voor Spaans, filosofie, excursies en schaken. De Burgerschool vraagt geen extra ouderbijdrage voor haar HB onderwijs. Hierdoor blijft de het HB onderwijs in Dokkum betaalbaar voor iedereen. De stichting vraagt wel een vrijwillige ouderbijdrage.

Anbi status

De stichting heeft de Anbi status  zodat giften en bijdragen van ouders en derden kunnen worden afgetrokken van het belastbaar inkomen bij de belastingaangifte. De stichting zorgt dat er voldaan wordt aan de publicatie verplichtingen op de website.

Activiteiten van de Stichting

 

Taken SVvLD

Financiën beheren
Fondswerving
Incasseren giften
Voldoen aan ANBI-voorwaarden
Communicatie met ouders omtrent activiteiten van de stichting

Wat doet de stichting niet?

Toelaten nieuwe leerlingen
Inhoudelijke invloed uitoefenen op lessen of methode
Vormen van schoolbeleid

Het bestuur

Het stichting bestuur bestaat uit ouders van leerlingen. De Stichting is onafhankelijk van de school maar werkt wel samen met de school. Het bestuur bestaat bij voorkeur uit 4 leden: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een bestuurslid. Zij doen dit vrijwillig en zonder compensatie.

Doelstelling

Het bevorderen en in stand houden van het voltijds hoogbegaafdheids onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Friesland.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017-2021 beschrijft de doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden, financieel beleid en activiteiten van de stichting voor nu en de komende jaren.